date_range 1 Dec 2023

Comparison of clinical efficacy of da Vinci robot-assisted lung cancer surgery with two-, three- and four-hole approaches

Ziqiang Hong # 1 2, Meiyu Ren # 3, Yannan Sheng 1, Yingjie Lu 1, Xiangdou Bai 1 2, Baiqiang Cui 1 2, Xusheng Wu 1 2, Tao Cheng 1 2, Dacheng Jin 2, Yunjiu Gou 4