date_range 20 Nov 2023

Full-Perception Robotic Surgery Environment with Anti-Occlusion Global-Local Joint Positioning

Hongpeng Wang 1 2 3, Tianzuo Liu 1 2, Jianren Chen 1 2, Chongshan Fan 1 2, Yanding Qin 1 2 3, Jianda Han 1 2 3